/ / Aktualności

Działania naprawcze dla rejestratorów z napisem HACKED

Naprawa zainfekowanego rejestratora BCS Line z napisem HACKED w nazwie kanału i czarnym obrazem.

Pobierz najnowszy firmware z ftp://ftp.bcscctv.pl/

Postępuj zgodnie ze wskazówkami z poniższego filmu

W przypadku zainfekowanego rejestratora BCS Line (Zbyt duże obciążanie sieci):

  • Pobierz aplikacje naprawcze z poniższych odnośników

    CLEARCFGRepair_Tool

  • Postępuj zgodnie ze wskazówkami z poniższego filmu

UWAGA!
Po wykonaniu powyższych czynności nie należy wykonywać importu wcześniej zapisanej konfiguracji do urządzenia oraz aktualizacji!