/ / Aktualności

Firefox v.52 - problemy

Dostępna wersja popularnej przeglądarki internetowej Firefox oznaczona numerem 52 wprowadza szereg istotnych zmian dla systemów CCTV.

W nowej wersji zostało m. in. wycofane wsparcie dla wtyczek NPAPI, co skutkuje brakiem dostępu do obsługi webserwisu urządzeń CCTV. W przyszłości Mozilla Firefox prawdopodobnie porzuci definitywnie wsparcie dla wtyczek NPAPI.


Jak przywrócić dostęp do webserwisu urządzeń CCTV?

1. Uruchom przeglądarkę w nowej karcie, a w polu adresu wpisz: about:config

2. Wyszukaj wartość: Accessibility.AOM.enabled oraz kliknij na nią prawym przyciskiem myszy i wybierz > Dodaj ustawienie typu > Wartość logiczna (Boolean)

3. Dodaj wartość logiczną o nazwie: plugin.load_flash_only

4. Wartość ustaw na false, zatwierdź i uruchom ponownie przeglądarkę

Po wykonaniu tych kroków dostęp do webserwisu powinien zostać przywrócony.