Informacje o szkoleniu

Data szkolenia
27.11.2018
Liczba miejsc
 
Czas szkolenia
6-7 godzin
Rozpoczęcie szkolenia
09:00
Koszt szkolenia
bezpłatne

W przypadku braku obecności firma/osoba zostanie obciążona fakturą w kwocie 50,00 zł netto. Są to koszty związane z organizacją szkolenia.

Miejsce szkolenia
Restauracja PER TUTTI
(I piętro - sala szkoleniowa obok restauracji)
ul. Krakowska 11C, 35-001 Rzeszów

Formularz rejestracyjny

Szkolenie zostało zakończone.

Agenda szkolenia

 1. Teoretyczne omówienie systemu RACS 5 w oparciu o prezentację:
  • Koncepcja sprzętowo-programowa (omówienie sposobu doboru sprzętu z wykorzystanie zestawów KIT)
  • Koncepcja funkcjonalna
  • Aktualizacja systemu RACS 4 do wersji RACS 5
 2. Prezentacja funkcjonalności konfiguracji szkoleniowo-demonstracyjnej oraz omówienie celu szkolenia:
  • Umiejętność skonfigurowania niskopoziomowego płyty kontrolera MC16
  • Umiejętność skonfigurowania niskopoziomowego czytników MCT i ekspanderów MCX
  • Budowanie konfiguracji wysokopoziomowej (dodawanie przejść, dodawanie i zarządzanie użytkownikami systemu)
 3. Przygotowanie stanowiska szkoleniowego:
  • Omówienie zestawów PDK-2
  • Instalacja RogerVDM - konfiguracja niskopoziomowa
  • Instalacja VISO i RogerSVC – utworzenie plikowej bazy danych
 4. Konfiguracja wyskopoziomowa (zakres podstawowy):
  • Kreator kontrolera
  • Kreator przejścia dwustronnego
  • Kreator Osoby On-line
  • Budowa harmonogramu
  • Dodanie Uprawnienia podstawowego z harmonogramem
  • Ręczna Synchronizacja
  • Dodanie Osoby z Uprawnieniem uwzględniającym harmonogram
  • Testy zbudowanej konfiguracji przy użyciu Monitorowania online
 5. Konfiguracja wysokopoziomowa (zakres średniozaawansowany):
  • Rozbudowa systemu o kolejne przejścia i użytkowników
  • Utworzenie Grupy użytkowników i przypisanie jej uprawnień
  • Zarządzanie Uprawnieniami
  • Funkcja APB z limitem dwóch osób w strefie i l.wyj informująca o osiągnięciu limitu, punkty wewnętrzne
  • Sterowanie trybem drzwi wejścia gł. z harmonogramu
  • Sterowanie trybem drzwi poprzez logowanie specjalne uprawnionej karty
  • Zwalnianie wszystkich drzwi w trybie awaryjnym z wielofunkcyjnej linii wejściowej
  • Edycja linii wejściowej
  • Sterowanie oświetleniem Biura (węzły automatyki), załączanie oświetlenia po otwarciu drzwi lub poprzez przycisk funkcyjny
  • Sygnalizacja przegrzania pomieszczenia serwerowni (węzły automatyki)
  • Integracja z systemem alarmowym
  • Podmiana uszkodzonego w systemie urządzenia
 6. Omówienie narzędzi dostępnych w VISO (monitorowanie, typy akcji, strefy obecności, administracja, role, raport obecności, monitor przejścia, monitor obecności, CCTV, mapy, historia działań operatorów).

Uczestnicy szkolenia proszeni są o zabranie własnych laptopów z systemem operacyjnym minimum Windows 7.