Telekomunikacja

Centrale telefoniczne PLATAN różnią się pod względem pojemności, wyposażenia i funkcjonalności.

Centrale telefoniczne Prima Mini, Prima VoIP przystosowane są do pracy w małych firmach, biurach, warsztatach, urzędach- czyli wszędzie tam, gdzie z kilku linii telefonicznych korzysta kilku (maksymalnie 10) użytkowników. Centrale te charakteryzuje konkurencyjna cena, duża funkcjonalność, oraz dostęp do ISDN.

Centrale typu Libra i Proxima są natomiast przeznaczone do obsługi ruchu telefonicznego w dużych firmach, hotelach i instytucjach publicznych, liczących od kilkudziesięciu do kilkuset użytkowników. Modułowa budowa, łatwości rozbudowy, bogate wyposażenie, oraz elastyczność programowania ruchu są głównymi atutami tych central. Na uwagę zasługuje również współpraca z całą gamą urządzeń i oprogramowania zewnętrznego.