FonTel to rodzina nowoczesnych rejestratorów rozmów telefonicznych. Umożliwiają one niezależne nagrywanie rozmów z wielu linii telefonicznych zarówno tradycyjnych analogowych jak i cyfrowych ISDN. Wspólne dla wszystkich urządzeń oprogramowanie umożliwia łączenie kilku rejestratorów w jeden wieloliniowy system rejestracji.

Cechy rejestratorów FonTel:

  • automatyczna i niezależna rejestracja rozmów z wielu linii telefonicznych
  • rozpoznawanie numerów osób dzwoniących (CLIP)
  • połączenie z komputerem poprzez program kliencki
  • podłączenie do linii telefonicznej równolegle z telefonem (dowolnie: przy gniazdu telefonicznym, telefonie, centralce)
  • nie wymaga ingerencji w sieć telefoniczną
  • praca w sieci