Zestawy monitoringu

Monitoring w przedszkolach, zestawy kamer, instalacjaSystemy wizyjnego monitoringu stają się powoli coraz powszechniejszym wyposażeniem nawet takich placówek, jak przedszkola. Ma to ścisły związek z rosnącym zapotrzebowaniem na tego typu zabezpieczenia oraz z ich rozwojem technologicznym, który sprawił, że systemy telewizji przemysłowej coraz bardziej dopasowują się do rosnących potrzeb klientów.

Monitoring w przedszkolu różni się nieco od monitoringu, np. w szkole. Może nie tyle technologią, co samą ideą. Przede wszystkim przedszkole, będąc placówką na ogół mniejszą od przeciętnej szkoły, nie generuje też samo w sobie tylu czynników zagrożenia. Co za tym idzie, nie ma również konieczności prowadzenia stałego nadzoru wizyjnego przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Istnieje natomiast zapotrzebowanie na możliwość stałego wglądu w pracę przedszkola przez samych rodziców.

Takie rozwiązanie jeszcze do niedawna istniało jedynie w sferze teoretycznych koncepcji. Kolejne udoskonalenia technologiczne sprawiły, że systemy monitoringu wizyjnego stały się przystępne cenowo oraz oferują przesyłanie obrazu o bardzo dobrej jakości. Owocuje to tym samym coraz szerszym rozpowszechnieniem monitoringu w takich właśnie placówkach, jak przedszkola. Obraz z kamer na żywo może być przesyłany za pośrednictwem Internetu, do którego właściwie dostęp mają już dziś wszyscy. Rodzice mają możliwość podglądu z kamer w czasie rzeczywistym, używając do tego komputera podłączonego do sieci internetowej. Może to być również jakiekolwiek inne urządzenie mobilne (smartfon, notebook, iPod), co tym samym zwiększa jeszcze komfort użytkownika. Wejście do systemu możliwe jest wyłącznie po zalogowaniu, które oczywiście wymaga znajomości hasła. Tym samym, transmisja nie jest ogólnie dostępna w sieci.

Specyfiką przedszkoli jest fakt, że przebywają w nich dzieci w przedziale wiekowym od 3 do 6 lat. W tym okresie życia młodego człowieka zaczynają objawiać się na ogół pierwsze symptomy nieprawidłowych zachowań wobec rówieśników, jak też wobec wychowawców. Zastosowanie monitoringu wizyjnego jest niezwykle pomocne w pracy nad eliminowaniem wadliwych cech charakteru już na wczesnym etapie dorastania dzieci. Wprawdzie pewien ciężar wyłapywania takich nieprawidłowości spada bezpośrednio na rodziców obserwujących swoje przedszkolaki, to jednak ciężar ten jest zazwyczaj dość chętnie ponoszony. W szczególności przez tych rodziców, którym szczególnie zależy na bezpieczeństwie oraz harmonijnym rozwoju swych dzieci.

Jedną z podstawowych zalet monitoringu wizyjnego jest możliwość stałego wglądu rodzica w pracę przedszkola. Często wręcz skutkuje to zaskakująco niskim współczynnikiem zalogowań do systemu. Dlaczego? Przyczyna jest najprostsza z możliwych: placówka, która zdecydowała się na zainstalowanie tego typu zabezpieczeń, urasta do rangi placówki godnej wyjątkowego zaufania. Gdy pójdziemy dalej tym tropem, to można pokusić się o spekulację, że w niedalekiej przyszłości pójdą w kąt wszelkie certyfikaty, a podstawowym wyznacznikiem jakości będzie właśnie możliwość stałego monitoringu zarówno swego dziecka, jak i pracy opiekunów. Bez wdawania się w szczegóły, można przyjąć, że taki schemat jest możliwy, bo przecież wymierny efekt jest zawsze najwyższą kartą przetargową.

Dlatego też nie powinno nas dziwić, że przedszkola, decydujące się na zainstalowanie monitoringu wizyjnego, najczęściej nie podejmują tej decyzji pod presją rodziców, ale wręcz by wyjść naprzeciw ich potrzebom i stać się placówką o bardziej konkurencyjnej ofercie.