Zintegrowane zarządzanie i bezpieczeństwo IT

Axence nVision to oprogramowanie do zarządzania siecią, inwentaryzacją sprzętu, oprogramowania, monitorowania użytkowników, ochrony danych przed wyciekiem, oraz zdalnej pomocy technicznej. Program składa się z 5 modułów funkcyjnych, które można zakupić w dowolnej kombinacji i zarządzać nimi w jednej konsoli. Cena programu zależy od ilości monitorowanych urządzeń i wybranych modułów. Zakupione licencje są bezterminowe.

Program Axence nVision składa się z 5 modułów funkcjonalnych:

 

Network

Wykrywanie i wizualizacja sieci, ochrona przed awariami

Wykrywanie i wizualizacja sieci
wykrywanie i graficzna prezentacja sieci na interaktywnych mapach

Monitorowanie sieci
proaktywny monitoring urządzeń sieciowych, serwerów, systemów, serwisów i aplikacji

Monitorowanie środowiska
zapobieganie awariom wynikającym z pożarów, zalania, uszkodzenia klimatyzacji

Alarmy i akcje korekcyjne
powiadomienia i akcje korekcyjne uruchamiane przez określone zdarzenia


 

Wykrywanie i wizualizacja sieci Wizualizacja sieci

 • cykliczne wykrywanie urządzeń sieciowych, rozpoznawanie sieci z podsieciami
 • prezentowanie wykrytych urządzeń na interaktywnych mapach, z najważniejszymi
  informacjami o ich stanie
 • detekcja serwisów TCP/IP działających na urządzeniu
 • porządkowanie urządzeń na utworzonych przez użytkownika mapach
 • mapy użytkownika oraz automatyczne (dla urządzeń spełniających określone warunki)
 

 

Monitorowanie sieci Monitorowanie sieci

 • monitoring urządzeń sieciowych za pomocą protokołów TCP/IP, SNMP i WMI
 • nadzorowanie pracy systemów operacyjnych Windows, Linux, Unix, Mac; drukarek; switchy; routerów; UPSów
 • monitorowanie systemu Windows i parametrów aplikacji (MS Exchange, MS SQL i inne)
 • monitoring dziennika zdarzeń Windows i usług systemowych
 • monitoring dostępności i treści stron WWW
 

 

Monitorowanie serwerowni Monitorowanie serwerowni

 • zabezpiecz serwery przed awarią klimatyzacji, zalaniem i pożarem
 • monitorowanie temperatury, wilgotności, napięcia; czujniki dymu, zalania itp.
 • kontrola dostępu: czujnik otwarcia drzwi, okna, zbicia szyby
 • współpraca z dowolnymi czujnikami wspierającymi SNMP
 • alarm w razie przekroczenia wartości krytycznych
 

 

Monitorowanie routerów i switchy

 • informacja o stanie portu
 • zmiany statusu interfejsów sieciowych
 • lista urządzeń podłączonych do danego portu
 • ruch sieciowy na danym porcie
 • zbieranie adresów MAC na liście znanych adresów
 • wykrywanie urządzeń spoza listy znanych urządzeń
 

Alarmy i akcje korekcyjne

 • informowanie m.in. o wyczerpującym się miejscu na dysku twardym, nadmiernym obciążeniu serwera, przeciążeniu łącza, braku tonera w drukarce
 • powiadomienia przez: wiadomość na ekranie, email, SMS przez email i telefon (bramkę) GSM, Syslog, syntezę mowy
 • automatyczne akcje korekcyjne: zamknięcie/restart systemu, uruchomienie/zatrzymanie/restart serwisu Windows, uruchamianie skryptów
 

Raporty

 • szeroki wybór wykresów i raportów, możliwość tworzenia nowych
 • wykresy w czasie rzeczywistym i historyczne
 • raporty o działaniu systemu: wykorzystanie pamięci, dysku i CPU, obciążenie interfejsu sieciowego, transfer sieciowy itp.
 • raporty dotyczące serwisów i aplikacji: czas odpowiedzi, utracone pakiety, parametry działania MS SQL, Exchange
  i innych
 

Inventory

Inwentaryzacja, audyt i zarządzanie infrastrukturą IT

Inwentaryzacja oprogramowania
informacje o zainstalowanym oprogramowaniu i zakupionych licencjach, audyt legalności

Inwentaryzacja sprzętu
szczegółowa informacja o konfiguracji sprzętu i systemu

Dane administracyjne (Środki Trwałe)
numery inwentarzowe, skany faktur i certyfikatów, koszt zakupu i serwisowania


 

Inwentaryzacja oprogramowania

 • lista zainstalowanych aplikacji i aktualizacji Windows; lista zakupionych licencji
 • audyt legalności oprogramowania: raporty zgodności posiadanych licencji z zainstalowanym oprogramowaniem
 • wykrywanie aplikacji wg. plików EXE i wpisów rejestru – odporne na „sztuczki” użytkowników
 • często aktualizowana baza wzorców oprogramowania
 • odczyt numerów seryjnych aplikacji Microsoft
 • łatwe wprowadzanie informacji o posiadanych licencjach
 • możliwość audytowania komputerów niepodłączonych do sieci

Inwentaryzacja oprogramowania


 

Inwentaryzacja sprzętu Inwentaryzacja sprzętu

 • szczegółowe dane dotyczące sprzętu wraz z konfiguracją
  systemu (informacja S.M.A.R.T., udostępnione zasoby,
  użytkownicy, komendy startowe i inne)
 • konfigurowalny audyt sprzętu pozwalający np. raportować
  komputery ze zbyt małym miejscem na dysku systemowym,
  wolnym procesorem lub niewystarczająca pamięcią
 • szybkie tworzenie raportów ułatwiających planowanie
  zakupów i rozbudowę sprzętu
 

 

Dane administracyjne Dane administracyjne

 • informacje dotyczące infrastruktury IT: numery inwentarzowe, odpowiedzialne osoby,
  koszty zakupów i serwisowania, dostawcy, daty zakończenia licencji i gwarancji (z powiadamianiem) itp.
 • możliwość definiowania dowolnych typów wyposażenia oraz pól danych
 • dowolne załączniki: skany faktur, fotografie nalepek licencyjnych, dokumenty PDF
 • możliwość importu danych z zewnętrznego źródła
 

 

Kody Kreskowe Kody Kreskowe QR

 • generowanie kodów QR
 • przygotowywanie naklejek inwentaryzacyjnych
 • obsługa najpopularniejszych standardów kodów kreskowych
 • aplikacja dla systemu Android umożliwiająca "Spis z Natury"
 

 

Zmiany

 • historia wszystkich zmian w zakresie sprzętu i oprogramowania –
  również dla komputerów czasowo odłączonych od sieci
 • codzienne skanowanie konfiguracji komputerów oraz oprogramowania
 • skanowanie nie obciąża komputera
 • powiadamianie o zmianach
 

Raporty i alarmy

 • powiadomienia o zainstalowaniu programu lub zmianie konfiguracji sprzętowej komputera
 • zestawienia konfiguracji sprzętowej i systemowej
 • audyt legalności oprogramownaia - zgodności licencji
 • raporty zawsze aktualne – agenty przesyłają automatycznie informacje o zmianach
 • raporty audytowe dla całej sieci i oddziałów
 

Users

Statystyki wykorzystania stacji roboczej

Wykorzystanie stanowiska pracy
dokładny czas pracy, wykaz przerw, rejestrowanie przeglądanych stron WWW i wykorzystywanych aplikacji

Użytkowanie aplikacji i historia pracy
informacje o użyciu programów, otwierane dokumenty, zrzuty ekranowe

Transfer sieciowy i monitorowanie e-maili
Transfer sieciowy i monitorowanie e-maili

Monitorowanie wydruków
monitorowanie oraz audyt kosztów wydruków


 

Czas pracy oraz lista przerw

 • czas rozpoczęcia i zakończenia pracy
 • informacja o przerwach
 • podsumowanie aktywności pracownika
 

 

Użytkowanie aplikacji Użytkowanie aplikacji

 • realny czas korzystania z programu
 • informacja o edytowanych przez pracownika dokumentach
 • cykliczne zrzuty ekranowe, włączane na żądanie
 

 

Odwiedzane strony WWW i ich blokowanie

 • monitorowanie wszystkich odwiedzanych stron internetowych wraz, z liczbą i czasem wizyt
 • blokowanie dostępu do wybranych stron WWW i aplikacji dla pojedynczych stacji roboczych i grup urządzeń
 • najczęściej odwiedzane przez pracowników strony
 • osoby spędzające najwięcej czasu w sieci
 • współpraca ze wszystkimi współczesnymi przeglądarkami
 

 

Transfer sieciowy i monitorowanie e-maili

 • monitorowanie ruchu sieciowego z podziałem na sieć lokalną i Internet
 • łatwa identyfikacja „zapychaczy łącza”, użytkowników którzy ściągają muzykę lub filmy, słuchają radia internetowego
 • monitoring nagłówków e-mail: nadawca, odbiorca, temat, rozmiar w kB
 

 

Monitorowanie wydruków Monitorowanie wydruków

 • szczegółowe informacje o wydruku: autor, czas wydruku,
  nazwa dokumentu, liczba stron, drukarka, kolor itp.
 • analiza kosztów druku, grupowanie kosztów dla
  użytkowników i drukarek

HelpDesk

Zdalny dostęp, baza zgłoszeń, i czat

Zdalny dostęp do stacji roboczych
zdalna kontrola stacji użytkownika, nawet w odległej lokalizacji

Baza zgłoszeń serwisowych
usprawnienie pracy pomocy technicznej

Komunikacja z użytkownikami
zintegrowany wewnętrzny czat i możliwość wysyłania komunikatów do użytkowników

Dystrybucja plików
dystrybucja oprogramowania przez Agenty


 

Baza zgłoszeń serwisowych

 • zgłaszanie problemów przez pracowników za pośrednictwem WWW lub agenta
 • integracja z Active Directory, automatyczne logowanie do sytemu
 • dodawanie komentarzy i załączników do zgłoszenia
 • łatwe dodawanie zrzutów ekranowych przez pracowników
 • możliwość przypisywania zgłoszeń do wybranego administratora
 • raporty: czas pracy administratorów i liczba wykonanych zadań
 

 

Komunikacja z użytkownikami

Komunikacja z użytkownikami
 • wewnętrzny komunikator dla wszystkich pracowników – bezpieczna alternatywa dla zewnętrznych
  komunikatorów
 • komunikaty do pracowników z możliwym obowiązkowym potwierdzeniem (np. o restarcie serwera)
 

 

Zdalny dostęp do stacji roboczych Zdalny dostęp do stacji roboczych

 • zdalny dostęp do komputerów w sieci – również za pomocą przeglądarki internetowej
 • możliwość podłączenia się do komputerów w odległych lokalizacjach, również za NATem
  – np. laptop w domu pracownika
 • możliwość przechwycenia dowolnej aktywnej sesji użytkownika – również na serwerze terminalowym
 • przejmowanie pulpitu za zgodą użytkownika lub bezwarunkowo
 

Dystrybucja plików

 • dystrybucja oraz uruchamianie plików za pomocą Agentów
  (w tym plików MSI)
 • mechanizm kolejkowania dystrybucji, instalacja może oczekiwać na włączenie komputera
 

DataGuard

Ochrona danych przed wyciekiem - kontrola dostępu do pendrive'ów i innych nośników danych

Kontrola dostępu do urządzeń przenośnych
zarządzanie prawami dostępu do przenośnych nośników danych

Autoryzacja działań
zezwalanie na korzystanie z wybranych nośników na określonych komputerach lub przez wybranych użytkowników Active Directory

Audyt operacji na plikach
rejestrowanie operacji zmian w plikach umieszczonych na nośnikach danych


 

Kontrola dostępu do urządzeń przenośnych i portów

 • definiowanie uprawnień dostępu dla: dysków przenośnych, pendrive’ów, kart pamięci, wolumenów wirtualnych, telefonów komórkowych, odtwarzaczy multimedialnych, drukarek, kart sieciowych, WiFi, portów Bluetooth, IrDA
 • zarządzanie prawami dostępu do wybranych nośników
 • całkowite zablokowanie określonych typów urządzeń dla wybranych komputerów
 • podgląd urządzeń aktualnie podłączonych w sieci i do wybranego komputera
 

 

Autoryzacja dozwolonych urządzeń przenośnych

 • autoryzowanie urządzeń firmowych, blokowanie urządzeń prywatnych
  (całkowite lub tryb tylko do odczytu)
 • identyfikacja urządzeń przenośnych na podstawie numerów seryjnych
 • urządzenia inne (klawiatura, mysz itp.) nie są blokowane
 

 

Audyt operacji na urządzeniach

 • zapisywanie informacji o wszystkich operacjach wykonanych na wybranych nośnikach
 • rejestracja operacji: podłączenie/odłączenie nośnika danych, zapis plików na nośniku zewnętrznym
 • alarmy sygnalizujące podłączenie nieautoryzowanego nośnika
 

Pobierz Axence nVision  |  Poproś o wycenę